Không có gì khôn ngoan hay mềm mại về một cây vạn tuế cao lương. Cây này có lớp da dày của áo giáp. Những vương miện